Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2012

skolopendra
4675 1231 500
skolopendra
Najinteligentniejsi ludzie najwięcej miewają głupich pomysłów: ich umysł jest niespokojny, w ciągłym ruchu, więc wciąż się potyka. Głupcy mają mało głupich pomysłów.
— Henryk Elzenberg
Reposted fromdifferent different viainsanedreamer insanedreamer
6074 7e10
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viainsanedreamer insanedreamer
skolopendra
Uświadomiłem sobie po raz pierwszy tak dotkliwie, że czas nie stoi w miejscu.
— wywiad z M. Świetlickim (Gazeta Wyborcza - 2010-01-01)
Reposted fromlugola lugola viainsanedreamer insanedreamer
skolopendra
skolopendra
skolopendra
3391 d085 500
skolopendra
Ja wybierając los mój, wybrałem szaleństwo
— Tadeusz Miciński

March 10 2012

skolopendra
skolopendra
Reposted fromcats cats viatotento totento
skolopendra
3006 aabc
Reposted fromkrzysk krzysk viatotento totento
skolopendra

Reposted fromundershaft undershaft viatotento totento
skolopendra
skolopendra
skolopendra
1856 3fe0
Reposted frombluepanda bluepanda viatotento totento
skolopendra
4938 1d5e 500
Reposted fromsusz susz viatotento totento
skolopendra

March 09 2012

skolopendra
7340 b0ba
Reposted fromgiantcocktopus giantcocktopus
skolopendra
8206 8603
sure I am
Reposted frommeem meem viaShekina Shekina
skolopendra

a very strange time in my life

tumblr_kq70r5y0da1qz9qooo1_500.jpg
you met me at.jpgmarla.jpg!a very.jpgtumblr_lmud3mnbla1qk4w17o1_500.gif
Reposted fromtotento totento vialouve louve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl